MESSI EESMÄRK

Tallinn sai Euroopa rohelise pealinna tiitli Euroopa Komisjonilt 2021. aastal. Rohelise pealinna aasta põhiteemadena rõhutab Tallinn elurikkuse hoidmist, kestlikest põhimõtetest lähtuvat juhtimist ning soovi aidata linnaelanikel paremini mõista keskkonnahoiu olulisust.

Mesindus on elurikkuse hoidmisel oluline valdkond. Mesinikud jälgivad tänu mesilastele loodust hoolikalt ja nii on neil rikkalik kogemus, mida jagada. Et üldist keskkonnateadlikkust tõsta ja kaasa aidata elurikkuse hoidmisele, korraldab MTÜ Tallinna mesinike selts koostöös MTÜ-ga Alustame Algusest 23.- 24. septembril Tallinna lauluväljaku siseruumides mee ja mesinduse messi. Sarnast mesinduse valdkonna messi ei ole varem toimunud, nüüd on aeg selleks küps.

Mee ja mesinduse mess on suunatud nii professionaalidele kui hobimesinikele, aga ka kõigile teistele, kellele läheb korda elurikkus, looduslikult puhtad tooted ning kohalike ettevõtete toetamine.

Messi eesmärk on luua ruum mesinikele ja mesindushuvilistele. Mess soovib saada traditsiooniks ja tekitada koha, kus mesinikud kord aastas mesinduskaupade ja -inventari müüjate ning valmistajatega kokku saavad, kus nii algajad kui professionaalid saavad infot tehnoloogiauuenduste, muutunud käitlustavade ja seadusandlike nõuete kohta. Samuti on mess kohaks, kus mee- ja puhta toidu sõbrad saavad tutvuda Eesti eri piirkondade mee maitsetega, tutvuda rikkaliku mesindustoodete valikuga ja osta muud kohalikku (toidu)kaupa. Messil toimuvad loengud mee, mesilaste, mesinduse ja keskkonnahariduse teemadel erinevate huvidega sihtrühmadele.

Teise korruse klaassaalis on ruum laada jaoks. Müügialal on esindatud eri Eesti piirkodade toidupakkujad. Lisaks mee ja mesindustoodetele leiab külastaja ka muud kohalikku kaupa, mis iseloomulik Eesti toidupiirkondadele. Olemas on toitlustusala, korraldatud väikelaste hoid ning organiseeritud tegevused suurematele lastele ja noortele.

Kolmandal korrusel ehk rõdul saavad huvilised osaleda mesindusega seotud töötubades, näiteks valmistada vahariiet, küünlaid, kreeme jm.